O centrum

Centrum Informacji Turystycznej zostało otwarte w grudniu 2017 r. Celem naszej instytucji jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju turystyki zewnętrznej i wewnętrznej, podniesienie poziomu i jakości odbioru i obsługi turystów w dzielnicy miejskiej Czerniachowsk. Centrum przyczynia się do tworzenia atrakcyjności inwestycyjnej turystów Strefa rekreacyjna dzielnicy miejskiej Czerniachowsk zapewnia skuteczne współdziałanie różnych podmiotów działalności turystycznej. Centrum Informacji Turystycznej udziela informacji: o obiektach historii i kultury, zabytkach będących obiektami turystyki na terenie obwodu Czerniachowskiego; o kulturze, życiu społecznym, wydarzenia sportowe w dzielnicy miejskiej Czerniachowsk; o usługach transportowych; o usługach zakwaterowania i wyżywienia (hotele, domy wiejskie, kawiarnie, restauracje).